Ciri-Ciri Wanita Sholehah yang diIdam-Idamkan Laki-laki Sholehah

Ciri-Ciri Wanita Sholehah yang diIdam-Idamkan Laki-laki Sholehah

Wanita ialah salah  satu makhluk kreasi Allah Subhaanahu wata’ala yg mulia. Ciri wanita tidak selaras berasal laki-laki  pada beberapa hukum contohnya aurat wanita tidak sama asal aurat pria. Perempuan   mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam islam. Islam sangat menjaga harkat, prestise seseorang wanita. Perempuan   yang mulia dalam islam merupakan perempuan   muslimah yg sholihah.

Identitas wanita Solehah (wanita Idaman)

wanita ialah salah  satu makhluk ciptaan Allah Subhaanahu wata’ala yg mulia. Karakteristik wanita tidak selaras dari laki-laki  pada beberapa aturan misalnya aurat wanita tidak selaras dari aurat laki-laki . Perempuan   mempunyai kedudukan yg sangat agung dalam islam. Islam sangat menjaga harkat, prestise seseorang perempuan  . Wanita yg mulia dalam islam ialah wanita muslimah yang sholihah.

Ciri-Ciri Wanita Sholehah yang diIdam-Idamkan Laki-laki Sholehah

Wanita muslimah tidak cukup hanya dengan muslimah saja, tetapi haruslah wanita muslimah yang sholihah karena poly perempuan   muslimah yg tidak sholihah. Allah Subhaanahu wata’ala sangat memuji perempuan   muslimah, mu’minah yang tabah dan khusyu’. Bahkan Allah Subhaanahu wata’ala mensifati mereka menjadi para pemelihara yang taat. Allah Subhaanahu wata’ala berfirman : “Maka perempuan   yang sholihah adalah yang taat, lagi memelihara diri waktu suaminya tak ada dikarenakan Allah telah menjaga mereka.” (QS. An Nisa’:34)

wanita shalihah artinya idaman setiap orang. Harta yg paling berharga, sebaik-baik perhiasan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, merupakan: ”global seluruhnya merupakan perhiasan. Serta sebaik-baik perhiasan global ialah perempuan   yang sholihah.”


Alangkah indahnya Jika setiap muslimah menjadi perempuan   yang sholihah, idaman setiap suami. Oleh karena itu seyogyanya setiap wanita bersegera buat memperbaiki diri dan  akhlaqnya agar sebagai perempuan   yg sholihah. Sang sebab itu kita harus mengetahui sifat dan  identitas wanita sholehah, di antaranya :

1. Perempuan   muslimah ialah perempuan   yg beriman bahwa Allah Subhaanajilbabhu wata’ala artinya Rabbnya, dan  Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam ialah nabi-Nya, dan  islam panduan hidupnya. Dampak itu seluruh nampak kentara dalam perkataan, perbuatan, serta amalannya. Dia akan menjauhi apa-apa yg mengakibatkan murka  Allah, takut menggunakan siksa-Nya yang teramat pedih, dan  tidak menyimpang dari hukum-Nya.

2. Wanita muslimah selalu menjaga sholat lima waktu menggunakan wudlu’nya, khusyu’ pada menunaikannya, serta mendirikan sholat sempurna pada waktunya, sebagai akibatnya tidak terdapat sesuatupun yg menyibukkannya asal sholat itu. Tidak terdapat sesuatupun yg melalaikan asal beribadah pada Allah Subhaanahu wata’ala sebagai akibatnya nampak jelas padanya butir sholat itu. Karena sholat itu mecegah perbuatan keji dan  munkar dan  benteng asal perbuatan maksiat.

3.  Perempuan muslimah artinya yang menjaga jilbabnya dengan rasa suka  hati. Sebagai akibatnya dia tidak keluar kecuali pada keadaan berjilbab rapi, mencari perlindungan Allah serta bersyukur kepadaNya atas kehormatan yang diberikan menggunakan adanya hukum jilbab ini, dimana Allah Subhaanahu wata’ala menginginkan kesucian baginya dengan jilbab tadi. Allah berfirman:

artinya: “Hai Nabi, Katakanlah pada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan  isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke semua tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah buat dikenal, sebab itu mereka tak di ganggu. Dan  Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab:59)

4. Wanita muslimah selalu menjaga ketaatan pada suaminya, seiya sekata, sayang kepadanya, mengajaknya pada kebaikan, menasihatinya, memelihara kesejahteraannya, tidak mengeraskan bunyi serta perkataan kepadanya, serta tidak menyakiti hatinya.

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إذا صلحت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجهادخلت جنّة ربّها (رواه أحمد وطبراني)

5. Perempuan   muslimah adalah perempuan   yg mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhaanahu wata’ala, mengajarkan pada mereka aqidah yg benar, menanamkan ke dalam hati mereka perasaan cinta kepada Allah dan  Rasul-Nya menjauhkan mereka berasal segala jenis kemaksiatan serta perilaku tercela.

Allah berfirman, adalah: “Wahai orang-orang yg beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu asal api neraka yang bahan bakarnya ialah insan dan  batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan  tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya pada mereka serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim:6)

6. Wanita muslimah tidak berkhalwat (berduaan) dengan pria bukan mahramnya.

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, adalah: “Tidaklah seseorang perempuan itu berkhalwat menggunakan seseorang pria, kecuali setan menjadi pihak ketiganya” (Riwayat Ahmad)

beliau dihentikan bepergian jauh kecuali menggunakan mahramnya, sebagaimana pula beliau tidak boleh menghadiri pasar-pasar serta tempat-tempat umum  kecuali sebab mendesak. Itupun harus berjilbab. Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

artinya: “seorang wanita tidak boleh mengadakan suatu bepergian sejarak sehari semalam keculai disertai mahramnya” (Mutafaq Alaih)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, merupakan: “Diizinkan bagi kalian keluar rumah buat keperluan kalian (perempuan  )” (Mutafaq Alaih)

7. Wanita muslimah merupakan wanita yg tidak menyerupai laki-laki  pada hal-hal spesifik yang sebagai ciri-ciri mereka.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, merupakan: “Allah melaknat pria yang menyerupai wanita serta perempuan  -perempuan   yg menyerupai pria”

juga tak menyerupai perempuan  -wanita kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khusus mereka, baik berupa pakaian, juga gerak-gerik serta tingkah laku . Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

من تشبه بقوم فهو متهم(رواه أحمد، أبودٰود وغيره)

8. Perempuan   muslimah selalu menyeru ke jalan Allah pada kalangan wanita dengan kata-istilah yang baik, baik berkunjung kepadanya, bekerjasama telepon menggunakan saudara-saudaranya, juga dengan sms. Di samping itu, beliau mengamalkan apa yang dikatakannya dan  berusaha buat menyelamatkan diri serta keluarganya dari siksa Allah. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

9. Perempuan   muslimah selalu menjaga hatinya asal syubhat juga syahwat. Memelihara matanya dari memandang yang haram. Allah Subhaanahu wata’ala berfirman : “Katakanlah kepada perempuan   yg beriman: “Hendaklah mereka menunda pandangannya, dan kemaluannya, serta janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yg (biasa) nampak asal padanya.” (QS. An Nur: 31)

Menjaga farjinya, memelihara telinganya berasal mendengarkan nyanyian dan  perbuatan dosa. Memelihara semua anggota tubuhnya asal penyelewengan. Ketahuilah yg demikian itu merupakan takwa. Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

10. Wanita muslimah selalu menjaga waktunya supaya tidak terbuang sia-sia,baik siang hari atau malamnya. Maka dia menjauhkan diri dari ghibah (menggunjing), namimah (mengadu domba), mencaci dan  hal lain yang tidak bermanfaat.

Baca juga : 

Artinya: “Janganlah kalian saling dengki, saling membenci, saling mencari kesalahan dan bersaing pada penawaran, namun jadilah hamba-hamba Allah yang bersatu” (Riwayat Muslim)

Ialah: “Mencaci seseorang muslim artinya kefasikan dan  membunuhnya adalah kekafiran” (Mutaffaq Alaih)

Allah Subhaanahu wata’ala berfirman, merupakan: “Hai orang-orang yg beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian asal purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang serta janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seseorang diantara engkau  yg suka  memakan daging saudaranya yg sudah tewas? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat:12)
perempuan   muslimah tidak cukup hanya menggunakan muslimah saja, namun haruslah perempuan   muslimah yg sholihah karena banyak perempuan   muslimah yg tidak sholihah. Allah Subhaanahu wata’ala sangat memuji wanita muslimah, mu’minah yg sabar dan khusyu’. Bahkan Allah Subhaanahu wata’ala mensifati mereka menjadi para pemelihara yg taat. Allah Subhaanahu wata’ala berfirman:

ialah: “Maka wanita yg sholihah merupakan yang taat, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah menjaga mereka.” (QS. An Nisa’:34)

perempuan   shalihah adalah idaman setiap orang. Harta yg paling berharga, sebaik-baik perhiasan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, artinya: ”global seluruhnya merupakan perhiasan. Serta sebaik-baik perhiasan global artinya wanita yg sholihah.”

0 Response to "Ciri-Ciri Wanita Sholehah yang diIdam-Idamkan Laki-laki Sholehah"

Post a Comment